Skol-HLR

I kursen ingår
• Olika moment beroende på ålder

Innehåll
Denna kurs vänder sig till skolor eller föreningar med barn i åldern 7-16 år. Kursen ger en introduktion till hur barn kan hjälpa till att rädda liv. Deltagarna bör vara i samma ålder.

Kursen är ca 1 timme, och kan genomföras med 3-12 deltagare per tillfälle. Kostnaden för detta är startavgift på 800:- samt 300 kronor per person.

Det ingår både teori och praktik. Detta är en grundläggande kurs, inga förkunskaper krävs. Vi som utbildar är certifierade av hjärt- lungräddningsrådet och har erfarenhet av akutsjukvård.

Fakta
• Startavgift 800:- (fler grupper samma dag = en startavgift)
• Per personavgift 300:-.
• Minimum 3 personer max 12 personer per kurs.
• Längd cirka 1 timme per kurs.

Helpmedica 070-6581219 info@helpmedica.se »