Kurs inom HLR

I kursen ingår
• Grundläggande HLR hjärt- lungräddning
• Introduktion till AED, hjärtstartare
• Luftvägsstopp

Innehåll
Kursen är ca 2 timmar, och kan genomföras med 3-8 deltagare per tillfälle. Kostnaden för detta är startavgift på 800:- samt 550 kronor per person.

Kursen ger ett certifikat enligt hjärt-lungräddningsrådets riktlinjer.

Det ingår både teori och praktik, med tyngdpunkt på praktik. Detta är en grundläggande kurs, inga förkunskaper krävs. Vi som utbildar är certifierade av hjärt- lungräddningsrådet och har erfarenhet av akutsjukvård.

Fakta
• Startavgift 800:- (fler grupper samma dag = en startavgift)
• Per personavgift 550:-.
• Minimum 3 personer max 8 personer per kurs.
• Längd cirka 2 timmar per kurs.
• Varje deltagare erhåller certifikat efter genomgången kurs.

Helpmedica 070-6581219 info@helpmedica.se »