Om Helpmedica

Helpmedica grundades av Erica Backlund. Erica har erfarenhet av akutsjukvård. Förutom helpmedica arbetar Erica inom KomVux för att utbilda undersköterskor.

Utbildningar som är utförda är bl a grundutbildning sjuksköterska samt specialistutbildning inom anestesi och operation. En magister i omvårdnad. Pågående utbildning som vårdlärare.

Verksamheten Helpmedica bedrivs för att först och främst utbilda personal i företag, anställda och ledningsgrupper.

Helpmedica 070-6581219 info@helpmedica.se »