Vi är certifierade

Via Hjärt- Lungrådet är vi certifierad för att utbilda grunderna i HLR.

Kontakta oss ».

Helpmedica 070-6581219 info@helpmedica.se »