Förstahjälpen

I kursen ingår
• Andningsbesvär
• Bröstsmärtor
• Stroke
• Trauma
• Blödning
• Krampanfall
• Allergisk reaktion
• Brännskada
• Diabetes
• Stabild sidoläge
• Ögonskador
• Förlossning

Innehåll
De flesta olycksfall som sker i vardagen är inte hjärtstopp utan andra olyckstillbud. Kursen ger deltagarna kunskap i att göra övergripande bedömningar och insatser som kan rädda liv.

Kursen är ca 1,5 timme, och kan genomföras med 3-8 deltagare per tillfälle. Kostnaden för detta är startavgift på 800:- samt 350 kronor per person.

Det ingår både teori och praktik. Detta är en grundläggande kurs, inga förkunskaper krävs. Vi som utbildar är certifierade av hjärt- lungräddningsrådet och har erfarenhet av akutsjukvård.

Fakta
• Startavgift 800:- (fler grupper samma dag = en startavgift)
• Per personavgift 350:-.
• Minimum 3 personer max 8 personer per kurs.
• Längd cirka 1,5 timme per kurs.

Helpmedica 070-6581219 info@helpmedica.se »