Kurs inom luftvägsstopp

I kursen ingår
• Delvis blockerad luftväg
• Totalt blockerad luftväg
• Totalt blockerad luftväg på liggande person

Innehåll
Kursen är ca 30 minuter, och kan genomföras med 3-8 deltagare per tillfälle. Kostnaden för detta är startavgift på 800:- samt 100 kronor per person.

Denna kurs ingår i HLR-kursen.

Det ingår både teori och praktisk övning med ACT-fast väst. Detta är en grundläggande kurs, inga förkunskaper krävs. Vi som utbildar är certifierade av hjärt- lungräddningsrådet och har erfarenhet av akutsjukvård.

Fakta
• Startavgift 800:- (fler grupper samma dag = en startavgift)
• Per personavgift 100:-.
• Minimum 3 personer max 8 personer per kurs.
• Längd cirka 30 minuter per kurs.

Helpmedica 070-6581219 info@helpmedica.se »